Przykładowy rozkład dnia

Dzień powszedni

7.00 – Pobudka


7.10 – Gimnastyka

7.30 – Spotkanie poranne (organizacja dnia)

8.00 – Sprzątanie pokoi

8.30 – Śniadanie

9.10 – Praca na rzecz ośrodka (porządki, drobne remonty, naprawy usterek)

14.00 – Koniec pracy

14.30 – Obiad

15.30 – Terapia grupowa (zebranie społeczności)

17.30 – Trening piłki nożnej, zajęcia sportowe, zainteresowania

18.30 – Sauna

19.30 – Kolacja

20.15 – Sprzątanie domu

20.45 – Zajęcia integracyjne

22.30 – Cisza nocna

Weekend

9.00 – Pobudka


9.10 – Spotkanie poranne (organizacja dnia)

9.40 – Sprzątanie pokoi

10.10 – Śniadanie

10.40 – Prace porządkowe

11.10 – Czas na wyjścia przyjemnościowe, gry i zabawy zespołowe

13.30 – Mecz Naszego klubu Kotan

15.30 – Obiad

16.30 – Czas na rozwijanie zainteresowań (siłownia, gra w piłkę, koszykówkę)

17.45 – Terapia grupowa

19.00 – Sauna, kąpiel

20.00 – Kolacja

20.40 – Sprzątanie domu

21.10 – Grupowe oglądanie filmu, telewizji, spotkania integracyjne, zainteresowania

23.00 – Cisza nocna

TWITTER

Czekaj