Get Adobe Flash player

 Kadra ośrodka

Kadra ośrodka składa się z wyselekcjonowanej grupy specjalistów i instruktorów terapii uzależnień. Instruktorzy pilnują zaleceń programowych, porządku dnia, rozwiązują bieżące konflikty na forum społeczności. Udzielają również wsparcia osobom potrzebującym w trakcie dyżuru. Oni też podejmują ostateczne decyzje co do zakwalifikowania bądź nie zakwalifikowania pacjenta do II części programu. Do specjalistów należy też regularna praca z rodziną.

Członkowie kadry:

Piotr Adamiak – Dyrektor ośrodków w Łodzi i Ozorkowie. Pedagog. W stowarzyszeniu MONAR od 1984r. Współzałożyciel ośrodków MONAR w Łodzi i Kęblinach. Specjalista terapii uzależnień. Superwizor KB d/s P.N. Szkoleniowiec i wykładowca akademicki.

Joanna Nowak - Psycholog. Specjalista terapii uzależnień od 2005r. Związana z ośrodkiem od 1998r. Koordynator programów unijnych.

Krzysztof Szczęsnowicz – Specjalista terapii uzależnień. Pedagog. Związany z ośrodkiem od 2009r. Wcześniej pracował  w ośrodkach dla dorosłych.

Weronika Skowrońska - Pedagog. Pracuje w ośrodku od 2011r. W ośrodku łączy pracę opieki nad biurem ośrodka, pracę z SOMem oraz opiekę nad polem i ogrodem.

Jolanta Wasilewska - Związana z MONAREM od 1999r. Zajmuje się wszelkimi sprawami związanymi ze stanem zdrowia pacjentów (przy współpracy z lekarzami Ośrodka) jak i nadzoruje pracę kuchni i higieny na terenie ośrodka.

Witold Obuchowicz - Terapeuta zajęciowy. Pracuje w ośrodku od 2008r. Prowadzi terapię zajęciową z pacjentami w różnych formach: biegi terenowe, zajęcia kulinarne i wycieczki rowerowe.

Anna Warych – pedagog resocjalizacji, teolog ze specjalnością dialog społeczny, specjalista uzależnień w trakcie certyfikacji. Pracuje w ośrodku od 2016 r. Od ponad pięciu lat zajmuje się oddziaływaniem wychowawczym i pracą z młodzieżą.   W ośrodku nadzoruje funkcjonowanie teamu kuchennego.

Katarzyna Siemiątkowska – psycholog, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji. W ośrodku pracuje od stycznia 2017r. Odpowiedzialna za pracę teamu domowego oraz listę osób do przyjęcia.

 

kadra na stronę

Kalendarz
Facebook
Mapa

Click to open larger map