Get Adobe Flash player

 Kadra ośrodka

Kadra ośrodka składa się z wyselekcjonowanej grupy specjalistów i instruktorów terapii uzależnień. Instruktorzy pilnują zaleceń programowych, porządku dnia, rozwiązują bieżące konflikty na forum społeczności. Udzielają również wsparcia osobom potrzebującym w trakcie dyżuru. Oni też podejmują ostateczne decyzje co do zakwalifikowania bądź nie zakwalifikowania pacjenta do II części programu. Do specjalistów należy też regularna praca z rodziną.

Członkowie kadry:

Piotr Adamiak – Dyrektor ośrodków w Łodzi i Ozorkowie. Pedagog. W stowarzyszeniu MONAR od 1984r. Współzałożyciel ośrodków MONAR w Łodzi i Kęblinach. Specjalista terapii uzależnień. Superwizor KB d/s P.N. Szkoleniowiec i wykładowca akademicki.

Joanna Nowak – Psycholog. Specjalista terapii uzależnień od 2005r. Związana z ośrodkiem od 1998r.

Magdalena Komuńska – lekarz specjalista pediatrii i medycyny rodzinnej

Grażyna Kierszniewska –  lekarz specjalista psychiatrii, specjalista Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Jolanta Wasilewska – Związana z MONAREM od 1999r. Zajmuje się wszelkimi sprawami związanymi ze stanem zdrowia pacjentów (przy współpracy z lekarzami Ośrodka) jak i nadzoruje pracę kuchni i higieny na terenie ośrodka.

Witold Obuchowicz – Terapeuta zajęciowy. Pracuje w ośrodku od 2008r. Prowadzi terapię zajęciową z pacjentami w różnych formach: biegi terenowe, zajęcia kulinarne i wycieczki rowerowe.

Tomasz Wadlewski – Pedagog, specjalista terapii uzależnień, związany z Monarem od 2014 roku, pierwsze kroki w karierze terapeuty stawiał w Gdańsku i Londynie.

Klaudia Klainwechter – mgr pedagogiki resocjalizacyjnej, specjalista psychoterapii uzależnień (w trakcie certyfikacji)

Weronika Skowrońska – mgr pedagogiki resocjalizacyjnej, specjalista psychoterapii uzależnień (w trakcie certyfikacji)

Joanna Kochańska-Kujawa – mgr pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, podstawy terapii zajęciowej.

 Milan Chyliński – mgr pedagogiki resocjalizacyjnej.

Adam Kaleta – konserwator, podstawy terapii zajęciowej.

Amelia Sommer – studentka psychologii U.Ł.

Anna Włodarczyk – pielęgniarka

Małgorzata Modlińska – pielęgniarka

Facebook