Get Adobe Flash player

 Kadra ośrodka

Kadra ośrodka składa się z wyselekcjonowanej grupy specjalistów i instruktorów terapii uzależnień. Instruktorzy pilnują zaleceń programowych, porządku dnia, rozwiązują bieżące konflikty na forum społeczności. Udzielają również wsparcia osobom potrzebującym w trakcie dyżuru. Oni też podejmują ostateczne decyzje co do zakwalifikowania bądź nie zakwalifikowania pacjenta do II części programu. Do specjalistów należy też regularna praca z rodziną.

Członkowie kadry:

Piotr Adamiak – Dyrektor ośrodków w Łodzi i Ozorkowie. Pedagog. W stowarzyszeniu MONAR od 1984r. Współzałożyciel ośrodków MONAR w Łodzi i Kęblinach. Specjalista terapii uzależnień. Superwizor KB d/s P.N. Szkoleniowiec i wykładowca akademicki.

Joanna Nowak – Psycholog. Specjalista terapii uzależnień od 2005r. Związana z ośrodkiem od 1998r.

Jolanta Wasilewska – Związana z MONAREM od 1999r. Zajmuje się wszelkimi sprawami związanymi ze stanem zdrowia pacjentów (przy współpracy z lekarzami Ośrodka) jak i nadzoruje pracę kuchni i higieny na terenie ośrodka.

Witold Obuchowicz – Terapeuta zajęciowy. Pracuje w ośrodku od 2008r. Prowadzi terapię zajęciową z pacjentami w różnych formach: biegi terenowe, zajęcia kulinarne i wycieczki rowerowe.

Tomasz Wadlewski – Pedagog, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji, związany z Monarem od 2014 roku, pierwsze kroki w karierze terapeuty stawiał w Gdańsku i Londynie

Katarzyna Szczęśniewicz – mgr psychologii, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji

Jacek Szczepaniak – mgr Psychologii, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji

 

Facebook