Get Adobe Flash player

Przyjęcia do ośrodka

Do ośrodka przyjmowani są pacjenci uzależnieni od substancji psychoaktywnych oraz  z uzależnieniami behawioralnymi. Program przeznaczony jest dla osób do 20 roku życia. Przyjmowane są osoby zmotywowane, gotowe do podjęcia terapii.  Aby wpisać się na listę oczekujących wymagany jest telefon od osoby zainteresowanej, a dopiero w drugiej kolejności od jej opiekuna prawnego/rodzica.WAŻNE!!! Na dzień wpisu należy posiadać skierowanie od lekarza psychiatry ze wskazaniem ośrodka „MONAR” w Ozorkowie jako placówki leczenia. Przed wpisaniem się na listę oczekujących prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz programem ośrodka dostępnymi na stronie.

Dokumenty wymagane przy przyjęciu:
– skierowanie od lekarza (niezbędne podczas wpisywania się na listę oczekujących)
– dokument ze zdjęciem (legitymacja szkolna, dowód tymczasowy, paszport)
– potwierdzenie ubezpieczenia
– dowód tożsamości rodzica/opiekuna – do okazania
– wypis ze szpitala (jeśli dotyczy)
– świadectwo ostatniej ukończonej klasy
– zalecamy wykonanie diagnozy w placówce psychologiczno-pedagogicznej pod kątem skierowania do ośrodka terapeutycznego

W sprawie przyjęć proszę kontaktować się z Jolantą Wasilewską
od poniedziałku do piątku w godzinach 10 – 18
pod nr. tel. 505-813-970

Facebook