Get Adobe Flash player

 Główne zasady obowiązujące pacjentów

– abstynencja od środków psychoaktywnych

– abstynencja od nikotyny

– abstynencja od kontaktów seksualnych

– zakaz stosowania przemocy

– podporządkowanie się decyzjom społeczności

– zakaz samodzielnych wyjść poza teren ośrodka (w początkowej fazie pobytu)

– ograniczenie kontaktów w formie internetowej i elektronicznej.

Facebook