Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Ozorkowie

42 237 36 68 w sprawach pilnych

Projekt „Nowy Horyzont” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Klub Profilaktyki Środowiskowej „NIE NUDA”

KONTAKT

507 371 457 nh.monar@gmail.com

Biuro  Czynne:

Poniedziałek 10:00-18.00
Ozorków,ul.Fr.Żwirki 1a

Klub Profilaktyki Środowiskowej „NIE NUDA”

jest placówką wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Swoją działalność zaczął od początku września 2014r.

Realizując swoje zadania Klub „NIE NUDA” współpracuje z:

 • Urzędem Miasta Ozorkowa,
 • Stowarzyszeniem MONAR,
 • szkołami,
 • samorządem lokalnym
 • i innymi organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny itp.

Naszym celem jest  wspieranie rodziny

w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

Do zadań „NIE NUDY” należy realizacja funkcji opieki i wychowania poprzez:

 • organizowanie dzieciom czasu wolnego,
 • rozwijanie zainteresowań,
 • rozwój umiejętności interpersonalnych,
 • pomoc w nauce,
 • rozwijanie kultury osobistej dzieci,
 • współprace z rodzinami dzieci i instytucjami je wspierającymi takimi jak:
  • szkoła,
  • placówki medyczne,
  • kuratorzy sądowi,
  • organizacje pozarządowe;
 • prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia czy działania zmierzające zapobieganiu wszelakiego rodzaju uzależnieniom i ochronie zdrowia.
Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Ozorkowie

O Projekcie

Projekt „Nowy Horyzont”, realizowany jest przez Stowarzyszenie Monar oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Miejski w Łęczycy.

Celem Projektu jest zwiększenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 6-20 lat zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. łódzkiego oraz ich rodzin poprzez rozszerzenie programu 2 świetlic i utworzenie 2 klubów młodzieżowych pracujących metodą: Model Działań Systemowych. Podstawą MDS jest społeczność korekcyjna, którą tworzą wszyscy członkowie klubu i kadra. W sposób demokratyczny, oparty na partnerskich, prawdziwych relacjach, podejmują decyzje, dbają o klub i grupę, pomagają sobie nawzajem.

Praca metodą MDS zostanie uzupełniona o szereg działań służących konstruktywnemu spędzaniu czasu wolnego, nauce zdrowego trybu życia, rozwijaniu zainteresowań, zwiększaniu poczucia własnej wartości i kreatywności.

W pracy pomocny będzie specjalny BUS, zaadaptowany do świadczenia wsparcia w środowisku klienta- stworzona w nim przestrzeń do prowadzenia rozmów indywidualnych z zachowaniem dyskrecji.

Terapeuci uliczni będą też świadczyć pomoc w środowisku klienta na telefoniczne wezwanie w różnych sytuacjach, gdy nie są oni w stanie (z rozmaitych powodów) dotrzeć do miejsca wsparcia (interwencja kryzysowa, pomoc dla niepełnosprawnych, interwencje w szkołach, pomoc rodzicom). Wykorzystanie BUS – a jako mobilnego punktu konsultacyjnego umożliwia świadczenie pomocy w trakcie różnego rodzaju imprez podwyższonego ryzyka, gdzie szczególnie często dochodzi do zachowań ryzykownych młodzieży, wówczas praca również w nocy. Taka wszechstronna obecność w środowisku grupy docelowej pozwoli na dotarcie do osób najbardziej potrzebujących pomocy.

W ramach projektu w sierpniu 2016, 2017 i 2018r zorganizowany zostanie wspólny 7-dniowy wyjazd integracyjny dla podopiecznych i kadr wszystkich placówek (pod namiotami), na terenie woj. łódzkiego. Podczas wyjazdu odbędą się warsztaty integracyjne służące budowaniu Społeczności Korekcyjnych oraz integracji podopiecznych wszystkich klubów. Wartością dodaną jest możliwość atrakcyjnego, wakacyjnego wyjazdu dla dzieci.

Wartość projektu: 4 193 116,29zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 564 148,29zł

 

Co mówia podopieczni

Poniższe teksty są  wypowiedziami podopiecznych stacjonarnego ośrodka leczenia uzależnień.

Dotyczą one między innymi motywacji do podjęcia leczenia, trudności z jakimi się zmagają, czy przemyśleń odnośnie przebiegu terapii  itp. Mamy nadzieję, że pozwolą Wam one zrozumieć czemu warto podjąć się pracy nad sobą oraz jak wiele można zyskać, stawiając czoła problemom.

Na chwilę obecną podsumowując mój pobyt w ośrodku mogę powiedzieć, że dużo zrozumiałem, mam na myśli sposoby działania społeczności, ale też swoich zachowań.

Wobec innych ludzi nabrałem więcej wyrozumiałości w stosunku do ich zachowań. Zdałem sobie sprawę, że mogę osiągnąć tak naprawdę wszystko co chcę, bo to ode mnie zależy robię ze swoim życiem. Często myślę o rodzinie i bliskich, ile dla nich znaczę, a ile oni dla mnie. Zrozumiałem, że nie mam co zagłębiać się w moją narkomańską przeszłość , ponieważ to co było już się nie cofnie .

Wiem, że teraz muszę iść przed siebie i nie myśleć co było, bo mam szanse od losu żeby żyć szczęśliwie i godnie.

Myślę, że to bezpośrednio od danej osoby zależy czy chce się leczyć czy nie, a z pewnością nie od otoczenia. Ja zacząłem się leczyć dopiero wtedy, kiedy zrozumiałem, że mam okazję i możliwość być zdrowy oraz że mam dużo pomocy i mam terapeutów na których mogę liczyć. Wiem że nie każdemu można w stu procentach ufać, bo nawet sobie na sto procent nie mogę ufać. Trzeba mieć zawsze trochę dystansu  do innych i samego siebie, bo nie raz jest tak, że ktoś nam wiele rzeczy mówi, a niewiele robi w tym kierunki. Może też nam obiecać zmianę, a i tak ledwie robić to co do niego należy. Dlatego też trzeba uważać z kim rozmawiamy lub b7udujemy relacje.

Zrozumiałem że bez narkotyków da się żyć i dobrze bawić np. biegając, jeżdżąc na rowerze, grając w piłkę itp. To wszystko i jeszcze więcej można robić na trzeźwo i jest nawet dużo lepiej, bo mamy wtedy wokół siebie ludzi i relacje.

Odkąd jestem w ośrodku mam też większą chęć pomagania innym bezinteresownie. Czerpię z tego dużo satysfakcji gdy coś zrobię dla kogoś. Dzięki temu bardzo podnosi się moja samoocena i poczucie własnej wartości.

Dziś, kiedy jestem po przepustce do domu rodzinnego zauważyłem, że ludzi z którymi tam byłem dalej nie robią nic ze swoim życiem i nic nie zapowiada się na ich zmianę. Natomiast ja w tym samym czasie zrobiłem z sobą kawał dobrej roboty. Raz jest lepiej a raz gorzej, ale wiem że idę do przodu i zastanawiam się nad sobą.

Karol

W terapii pracowałem nad:

Niskim poczuciem własnej wartości.

Teraz wiem, że każdy ma wady i zalety. Jedni robią coś źle, a inni dobrze. Jednak zawsze gdy ma się wrażenie, że jest się do niczego, należy szukać obszarów w których jest się dobrym i doceniać się za to.

Teraz to wiem i doceniam się m.in. za poczucie humoru, opiekuńczość, otwartość i życzliwość. Myślę, że w po terapii dalej muszę pracować nad tym. Czasem nadal kiedy coś mi nie wyjdzie to mówię sobie, że jestem do niczego. I chociaż staram się te myśli od razu zastępować pozytywami, to wiem że jeszcze długa droga przede mną. Poza tym wszystkim o czym pisałem, moją wielką satysfakcją jest to, że czasie terapii wyremontowałem saunę oraz zaliczyłem gimnazjum.

Relacjami z ludźmi.

Kiedyś nie miałem ludzi którym mógłbym powiedzieć o swoich problemach . Teraz wiem, że jeśli ma się ludzi w koło siebie, którym można opowiedzieć o swoich trudnościach, to niedostaje się już ze swoim problemem samemu. Od bliskich można otrzymać pomoc i wsparcie.

Dziś uważam, że żeby być szczęśliwym trzeba mieć kogoś z kim można spędzać czas i mu zaufać – czyli przyjaciela. W terapii znalazłem takich ludzi. Myślę, że mogę tak z pewnością powiedzieć o Patryku i Borysie.

Stosunkiem do rodziny.

Mam ojca alkoholika, który odkąd pamiętam znęca się nad naszą rodziną. Często w terapii nie mogłem się z tym pogodzić. Nawet kilka razy uciekałem z ośrodka, żeby naprawić sytuacje swojej rodziny, co obecnie uważam za głupotę.

Wiem już teraz, że rodziny sam sobie nie wybrałem i jej nie zmienię. Dalej mi smutno czasem gdy sobie o tym myślę, ale nie w takim stopniu jak kiedyś. Wiem, że mogę tylko się usamodzielnić i nie chcę żyć tak jak moja rodzina.

Dziś już wiem, że nie mam wpływu na sytuację  w moim domu.

Bartek

Podczas pobytu w ośrodku bardzo się zmieniłem, wiele doświadczyłem i wielu rzeczy na swój temat się dowiedziałem. Zdobyłem różne nowe umiejętności i nauczyłem się paru rzeczy.

Jeśli chodzi o rzeczy których doświadczyłem

to np. relacje, wyjazdy, rozwijanie swoich zainteresowań, jak i nowe funkcje czy konsekwencje.

Myślę, że gdybym nie zdecydował się leczyć, to wielu z tych rzeczy bym nie doświadczył. Pokazuje mi to, że trzeźwe życie ma wiele możliwości i pozwala człowiekowi iść w przód.

Z rzeczy których dowiedziałem się na swój temat

to m.in. że moje relacje z ludźmi były powierzchowne,  szufladkowałem ludzi,  byłem mało konsekwentny i stanowczy, robiłem rzeczy wygodne, unikałem wielu odpowiedzialności, odpuszczałem sobie w różnych obszarach, nie miałem swojego zdania, podkładałem się, byłem złośliwy, byłem egoistyczny, nie byłem uczciwy.

Natomiast z pozytywnych cech dowiedziałem się, że jestem duszą towarzystwa, mam poczucie humoru, jestem pomocny i zaradny, jestem wytrwały i że zaufałem społeczności.

Wiem też, że mam wiele zdolności, które mogę rozwijać i jeśli na czymś mi zależy to potrafię to osiągnąć pomimo różnych przeszkód, które stają mi na drodze.

Co do mojej zmiany, to wcale łatwo nie przyszła.

Z resztą wcale nie przyszła, bo to sam musiałem do niej dążyć.  Kiedy przyjechałem do ośrodka byłem: złośliwym, denerwującym, irytującym, bezczelnym, chamskim, prześmiewczym, niepoważnym, leniwym, prowokującym i zdemoralizowanym dzieciakiem, który wiele ukrywał, bo bał się opinii innych i przyznać do porażek. Byłem pozorantem, który wmawiał sobie, że jest ideałem i chciałem, żeby wszędzie było o mnie głośno.

Robiłem wszystko, żeby być zaakceptowanym przez resztę grupy i bałem się wszystkiego co nowe i nieznane.

Jak sobie przypomnę jaki byłem to czasem nie dowierzam, a ludzi mówią, że to nie mogłem być ja.

Na dzień dzisiejszy myślę, że jestem odpowiedzialny, uczciwy, konsekwentny, stanowczy, systematyczny, ambitny, szczery i dojrzały.

Obecnie biorę odpowiedzialność za swoje życie, mówię co myślę, myślę o innych, bezinteresownie pomagam.

Jestem wrażliwy i potrafię się zaopiekować drugim człowiekiem. Wiem czego chcę w życiu, nie boję się zmagać z problemami, nie uciekam przed samym sobą, tylko cieszę się z tego jaki jestem. Jestem dumny z tego, że jestem w tym miejscu w życiu, że przeszedłem drogę, która nie jest łatwa i teraz mogę przejść na trudniejszy szlak. Wiem, że zaryzykowałem i zaufałem, a dzięki temu przechodzę przez kryzysy i upadki i osiągam chwile radości.

Doszedłem do momentu, gdzie życie jest w moich rękach.

Borys

Kiedy przyjechałem do ośrodka 23 czerwca 2015r. nie dostrzegałem w sobie żadnych negatywnych cech.

Jak się okazało byłem przemądrzały, egoistyczny, niepokorny, leniwy, zaburzony i jeszcze długo by wymieniać.

Jak tylko przyjechałem postawiłem sobie cel, że skończę leczenie. Jednak nic poza tym, że chciałem się nie działo. Zawalałem prawie na każdej funkcji, myślałem że wystarczy – BYĆ, co bardzo szybko zmieniło moje podejście do rzeczywistości.

Dziadek, którego unikałem jak ognia, wiele razy wyznaczał mi tydzień na mobilizowanie się, jednak trwało to dość krótko. Byłem nieuczciwy, łamałem abstynencję nikotynową przez ok. 3 miesiące, co skończyło się ucieczką.

Był to ważny moment w leczeniu.

Na przyjęciówce dostrzegłem, że nie jestem pępkiem świata i niczym nie różnię się od innych przyjętych, kiedy o moim przyjęciu zadecydował tylko 1 głos żebym został. Po tej sytuacji jeszcze wiele razy były do mnie sprawy, ale jakoś inaczej na nie patrzyłem, chociaż bywało jeszcze różnie.

Po ok. 6 miesiącach dostrzegłem, że zmiana jest możliwa, chociaż słabo wierzyłem, że to mnie się uda. Dostałem dużo cennych rad od Dziadka i starałem się robić tak jak proponował. Owocowało mi to w terapii.

Dużo wsparcia dostawałem i dostaje od rodziny, która od początku wierzyła w moją zmianę, a przynajmniej tak mówili. Z miesiąca na miesiąc społeczności do mnie ustawały, miałem coraz więcej ludzi wokół siebie, więcej zaufania od kadry i społeczności, co tylko mnie umacniało.

Myślę, że osiągnąłem wiele sukcesów w terapii

np. szkoła którą zaliczyłem w 3 miesiące, sauna którą wyremontowałem wraz z Bartkiem itp. Dużo zrozumienia dostałem od Borysa i Bartka, którzy bardzo pomogli mi samym tym, że byli przy mnie. Również Kamil, który często o mnie mówił jak o przyjacielu, wiele razy mi pomógł.

I tak drobnymi krokami doszedłem do tego, że mam wokół siebie wielu ludzi, że mam ich zaufanie, którego nigdy nie miałem i że jestem szczęśliwy!!!

Zachęcam do skończenia całego programu terapeutycznego.

Patryk

OBÓZ INTEGRACYJNY 2016

KLUB „NIE NUDA”

WARSZTATY KULINARNE