Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Ozorkowie

42 237 36 68 w sprawach pilnych

Tylko w tym miejscu będę mógł zobaczyć siebie jak w zwierciadle

505-813-970 w sprawie przyjęć

proszę kontaktować się z Jolantą Wasilewską

od poniedziałku do piątku
w godzinach 10:00 – 18:00

Filozofia

sformułowana przez Richarda Beauvais podczas jego pobytu w Daytop Village. (Kooyman, 2002)

Te słowa towarzyszą społeczności od poranka do wieczora, do nich odnosimy  się analizując postępy w terapii i szukając inspiracji dla dalszych konstruktywnych zmian.

Jestem Tutaj, ponieważ nie mogę już dłużej uciekać od samego siebie.

Tak długo będę uciekał dopóki nie odważę się zobaczyć siebie w oczach i sercach innych.

Tak długo będę cierpiał i bał się dopóki nie podzielę się z innymi swoimi tajemnicami.

Jeżeli nie zaufam innym będę sam.

Tylko w tym miejscu będę mógł zobaczyć siebie jak w zwierciadle.

Tylko tutaj nie muszę być gigantem z moich marzeń czy karłem z moich strachów.

W tym domu jestem cząstką społeczności dzieląc z moimi rówieśnikami cele i codzienny trud.

Zapuszczając tu korzenie mogę rozwijać się i tworzyć nie będąc już dłużej samotnym.

Pomagając innym mogę też odnaleźć siebie.

Portrety relacji - fot. Anna Gnatkowska

Misją Stowarzyszenia MONAR jest pomoc ludziom marginalizowanym, potrzebującym wsparcia w duchu tolerancji, dbałości o ludzką godność oraz poszanowanie praw człowieka.

Wierzymy, że nikt nie jest stracony na zawsze, że każdy człowiek zasługuje na pomoc, na szansę odnalezienia swojego miejsca w świecie.

Lansujemy życie bez narkotyków, otwartość na innych, odpowiedzialność za własne życie i wiarę w możliwości człowieka. Na co dzień mówimy naszym podopiecznym o konieczności mobilizacji, brania odpowiedzialności, zdobywania nowych doświadczeń. W myśl tego, w ramach terapii w naszych Ośrodkach realizowane są obozy terapeutyczne.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Na dzień wpisu na listę oczekujących należy posiadać elektroniczne skierowanie od lekarza psychiatry lub lekarza pierwszego kontaktu ze wskazaniem kodu resortowego (cz VIII – 4750) naszej placówki lub skierowanie nieelektroniczne na druku określonym przez NFZ ze wskazaniem dokładnej nazwy i adresu naszego ośrodka:

Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Ozorkowie
ul. Żwirki 1a

Nasz pracownik od rekrutacji dokładnie wytłumaczy szczegóły, które trzeba przekazać lekarzowi przed wypisaniem skierowania.

Zadzwoń pod nr 505-813-970 w sprawie przyjęć.

Przyjeżdżając do Monaru, warto zabrać ze sobą następujące rzeczy:

 1. Środki higieniczne i przybory toaletowe: Warto spakować szczoteczkę do zębów, pastę do zębów, mydło, szampon oraz inne niezbędne artykuły higieniczne. Pamiętaj, że produkty te muszą być oryginalnie zapakowane i fabrycznie zamknięte.

 2. Ręcznik i klapki pod prysznic: Przydatne podczas pobytu w ośrodku.

 3. Niewielka ilość rzeczy osobistych: Skup się na strojach sportowych i wygodnej odzieży. Warto dostosować je do panujących aktualnie warunków atmosferycznych.

 4. Zakazane przedmioty: Unikaj zabierania aerosoli, a także większej ilości osobistych rzeczy, aby nie obciążać się nadmiernie.

Pamiętaj, że Monar to miejsce, gdzie pacjenci są objęci opieką lekarską, pielęgniarską oraz terapeutyczną. 

Dlatego warto zabrać tylko niezbędne przedmioty, aby skupić się na procesie terapii i rehabilitacji.

Przepustki do miejsca zamieszkania

W I części programu min. 1 wyjazd na 24h. Istnieje możliwość wyjazdu na przepustkę z wybranym przez siebie członkiem społeczności.

W II części programu ilość i  czas przepustek jest zindywidualizowany, wynikający z przebiegu terapii.

Tak. Zgodnie z prawem lekarz psychiatra wystawia zwolnienie lekarskie wstecznie po pierwszym miesiącu pobytu i aktualizuje je co miesiąc.

Ośrodek współpracuje ze szkołami w Ozorkowie na wszystkich poziomach edukacji.

Wiecej informacji w zakładce NAUKA

Przykładowy dzień powszedni w Ośrodku:

7:00- pobudka, toaleta, gimnastyka
7:30 – spotkanie poranne
8:00 – sprzątnie pokoi
8:30 – śniadanie
9:00 – szkoła, praca, grupy spotkaniowe, spotkania indywidualne/zajęcia teatralne
14:00 – koniec zajęć, przygotowanie do obiadu
14:30 – obiad
19:30 – kolacja
20:00 – toaleta wieczorna
21:00 – społeczność wieczorna
22:00-  cisza nocna

Zawartość przełącznika

Leczenie w Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi jest bezpłatne – również dla osób nieubezpieczonych. Program jest finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

Masz więcej pytań?

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie – napisz do nas!
Śmiało! Od tego jesteśmy, odpowiemy na każde Twoje pytanie.

Pamiętaj że nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi!

Główne zasady obowiązujące pacjentów:

Przepustki do miejsca zamieszkania

W I części programu

min. 1 wyjazd na 24h.

Istnieje możliwość wyjazdu na przepustkę z wybranym przez siebie członkiem społeczności pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

W II części programu

ilość i  czas przepustek są zindywidualizowane, wynikające z przebiegu terapii.

Kadra Ośrodka

Piotr Adamiak specjalista psychoterapii uzależnień

Superwizor Krajowego Cetrum Przeciwdziałania Uzależnieniom i Krajowej Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

Współzałożyciel ośrodków w Łodzi, Kęblinach i Ozorkowie.

Wieloletni członek zarządu...

Wieloletni członek zarządu głównego Stowarzyszenia Monar oraz zarządu Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych.

Lubi wyzwania i wciąż poszukuje inspiracji, zarówno w pracy terapeutycznej, superwizyjnej i szkoleniowej.

Prywatnie pasjonat muzyki, dobrej literatury, filmu i podróży.

Wierzy, że od celu ważniejsza jest droga, oczywiście w dobrym towarzystwie.

Joanna Nowak Psycholog. Specjalista terapii uzależnień.

Związana z Ośrodkiem od 1998r, najpierw jako stażystka, a później terapeutka.

Specjalistka Psychoterapii Uzależnień, Psychoterapeutka Gestalt. 

W ośrodku prowadzi...

W ośrodku prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, a wykorzystując swoje pasje również hortiterapię. 

Weronika Skowrońska Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji.

Z Monarem związana od 2011r. Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji. Odpowiada za funkcjonowanie i pracę z zarządem ośrodka.

Joanna Kochańska-Kujawa Pedagog resocjalizacyjny

Pedagog resocjalizacyjny, w Ośrodku prowadzi zajęcia z arteterapii. 

Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej „Nie Nuda” . 

Zainteresowania: podroze, fotografia,sztuka,podcasty true crime. 

Klaudia Klajnwechter. Pedagog resocjalizacji. Specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji.

W ośrodku pracuję od czerwca 2021 r. W ośrodku odpowiadam za pracę na polu. Wolny czas lubię spędzać na łonie natury.

Witold Obuchowicz Terapeuta zajęciowy.

Związany z Monarem od 2008 roku.

W Ośrodku zajmuje się różnymi formami terapii zajęciowej (terapia ruchem, terapia naturą – lasoterapia). 

Od wielu lat...

Od wielu lat prowadzi zajęcia sportowe (bieganie, siłownia), warsztaty kulinarne. W Ośrodku opiekuje się sauną, prowadzi sesje morsowania. Zachęca i motywuje Pacjentów do udziału w zawodach biegowych. Miłośnik zdrowego stylu życia. 

Adam Rząsowski Instruktor Terapii Uzależnień w procesie certyfikacji .

Z Ośrodkiem Ozorków związany od od 08.2022 r.

Amelia Sommer Studentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku psychologia

Z Monarem związana od marca 2023 roku. W ośrodku pracuje jako wychowawczyni oraz zajmuje się kuchnią. 

Jolanta Wasilewska pracownik administracyjny

W ośrodku w Ozorkowie odpowiada za przyjęcia, konsultuje i motywuje do podjęcia leczenia.

Poza tym w Poradni Monar obsługuje telefon zaufania.

Jest człowiekiem działania...

Jest człowiekiem działania, dlatego z przyjemnością organizuje obozy dla społeczności z ośrodków w Łodzi i Ozorkowie.

Lubi film (dlatego hobbistycznie statystuje), spotkania z ciekawymi ludźmi i wspólne podróże.

Tomasz Wadlewski Pedagog, specjalista terapii uzależnień

Związany z Monarem od 2014 roku.

Pierwsze kroki w karierze terapeuty stawiał w Gdańsku i Londynie.

Adam Kaleta konserwator, podstawy terapii zajęciowej.

konserwator, podstawy terapii zajęciowej.

Dążę do:

 • Rezygnacji z wygodnictwa

 • Bezwzględnej abstynencji

 • Szacunku i życzliwości

 • Pomocy w leczeniu innych

 • Myślenia o przyszłości

 • Aktywnego udziału w Społeczności

 • Konsekwencji w czynach i myślach

 • Zaangażowania się w życie domu

 • Przyzwyczajenia się do szarości życia codziennego

 • Przełamywania się do robienia rzeczy nielubianych

 • Nawiązywania kontaktu emocjonalnego z terapeutą

 • Nieunikania sytuacji stresowych

 • Traktowanie tego miejsca jak domu

 • Bezwzględnej uczciwości wobec do siebie i innych

 • Adekwatności aspiracji do własnych możliwości i osiągnięć

 • Rezygnacji ze wspomnień

Rezygnuję z:

 • Zamknięcia się w sobie

 • Życia wspomnieniami

 • Wygodnictwa

 • Nieuczciwej pracy i nudy

 • Utrzymywania dawnych znajomości

 • Symulowania choroby

 • Mówienia i myślenia o ćpaniu

 • Izolacji od grupy

 • Zaparcia wobec siebie i innych

 • Nieposzanowania cudzej własności

 • Mówienia źle o ludziach poza psychoterapią

 • Nieuczenia się

 • Znęcania się

 • Niebrania udziału w terapii

 • Ucieczki w muzykę i sen

 • Wiary w magię pobytu

 • Mówienia „Jestem wyleczony”

 • Uczestnictwa w podziemiu

10 zasad Domu

 1. Abstynencja narkotykowa, alkoholowa i nikotynowa

 2. Abstynencja seksualna

 3. Zakaz agresji słownej i fizycznej

 4. Podporządkowanie się decyzjom Społeczności

 5. Zaufanie Społeczności

 6. Dawanie i przyjmowanie informacji zwrotnych

 7. Zaangażowanie w życie domu

 8. Odrzucenie i zanegowanie narkomańskiej przeszłości

 9. Gotowość niesienia pomocy innym

 10. Obserwowanie i uwaga innych