Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Ozorkowie

42 237 36 68 w sprawach pilnych

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

 • skierowanie od lekarza (niezbędne podczas wpisywania się na listę oczekujących),

Na dzień wpisu na listę oczekujących należy posiadać elektroniczne skierowanie od lekarza psychiatry lub lekarza pierwszego kontaktu ze wskazaniem kodu resortowego (cz VIII – 4750) naszej placówki lub skierowanie nieelektroniczne na druku określonym przez NFZ ze wskazaniem dokładnej nazwy i adresu naszego ośrodka.

Nasz pracownik od rekrutacji dokładnie wytłumaczy szczegóły, które trzeba przekazać lekarzowi przed wypisaniem skierowania.

 • dokument ze zdjęciem (legitymacja szkolna, dowód tymczasowy, paszport),
 • potwierdzenie ubezpieczenia,
 • dowód tożsamości rodzica/opiekuna – do okazania,
 • wypis ze szpitala (jeśli dotyczy),
 • świadectwo ostatniej ukończonej klasy.

Zalecamy wykonanie diagnozy w placówce psychologiczno-pedagogicznej pod kątem skierowania do ośrodka terapeutycznego

505-813-970 w sprawie przyjęć

proszę kontaktować się z Jolantą Wasilewską

od poniedziałku do piątku
w godzinach 10:00 – 18:00

UWAGA!!! 

Na dzień wpisu należy posiadać skierowanie od lekarza psychiatry ze wskazaniem ośrodka „MONAR” w Ozorkowie jako placówki leczenia.

Skrócona wersja programu ośrodka

Program jest adresowany dla osób które dobrowolnie chcą poddać się terapii i uważają, że potrzebują na pewien okres czasu zmienić swoje środowisko.

Grupa wiekowa 14-17 lat. Ogólny stan zdrowia dobry, nie wymagający specjalistycznego leczenia (poza uzależnieniem).

Program podzielony jest na 2 części.

W pierwszej części programu

obowiązkowej dla wszystkich odbywa się praca edukacyjno-motywacyjna, mająca na celu uświadomienie podopiecznemu jego aktualnej sytuacji życiowej i wskazania alternatywnego działania.

Wątki, które w tym czasie będą poruszane w formie spotkań indywidualnych i grupowych dotyczą następujących obszarów:

 • mój stosunek do używek i konsekwencje z tego wynikające,
 • moje relacje z Rodziną,
 • moja edukacja szkolna,
 • moje relacje z rówieśnikami,
 • moje zainteresowania (sposób spędzania wolnego czasu),
 • moje kontakty w relacjach romantycznych (edukacja seksualna)
 • moje marzenia i plany życiowe,
 • moje potrzeby, potencjał i trudności,
 • moje zdrowie (szeroko rozumiane).

Powyższe tematy poruszane są w dowolnej kolejności ustalonej z terapeutą prowadzącym, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu. Niektóre tematy mogą być poruszane wielokrotnie, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Podsumowanie odbywa się w jego obecności oraz obecności Rodzica/opiekuna prawnego. 

Jeżeli efekt tej pracy zaleca kontynuację terapii pogłębionej, a postawa pacjenta i jego stosunek do kontynuacji leczenia jest pozytywny, zostaje on przyjęty do 2 części programu.  W innej sytuacji pacjent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu wstępnego programu i dalsze zalecenia.

Zakończenie pierwszej części programu wiąże się z podsumowaniem efektów pracy i dalszych rokowań pacjenta.

DRUGA CZĘŚCI PROGRAMU

skupia się na obszarach  problemowych, które są ściśle związane z używaniem środków psychoaktywnych i destrukcyjnym zachowaniem.

Program jest zindywidualizowany i dostosowany do możliwości pacjenta.

Czas trwania I części programu : od 3 do 4 miesięcy a części II : od 4 do 8 miesięcy.

Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Ozorkowie - spotkanie z rodzicami

Praca z rodziną pacjenta

W naszym programie uważamy ją za bardzo ważną, często wręcz kluczową rzecz.

Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Ozorkowie - spotkanie z rodzicami

Raz na 2 miesiące rodzice są zapraszani do ośrodka na zajęcia z kadrą ośrodka.

Formy zajęć są zróżnicowane:

 • wykłady,
 • warsztaty,
 • spotkania społeczności,
 • zajęcia integracyjne.

Jest to też czas na bezpośredni kontakt z terapeutą prowadzącym.

Trzy razy do roku (lato – zima) w trakcie obozów terapeutycznych pacjentów, rodzice są na nie zapraszani, gdzie mogą aktywnie uczestniczyć w programie terapeutycznym ośrodka.

Terapeuta prowadzący indywidualizuje kontakty i pracę z rodziną, w zależności od potrzeb i możliwości. Rodzic ma prawo do kontaktu w terapeutą prowadzącym dziecka w każdym dniu jego dyżuru.

Nauka pacjentów

Ośrodek współpracuje ze szkołami w Ozorkowie na wszystkich poziomach edukacji.

Zgodnie z prawem, rodzice naszych pacjentów powinni przy przejeździe do ośrodka posiadać zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności prowadzenia indywidualnego nauczania dla swojego dziecka.

Po przyjęciu do ośrodka rodzice powinni udać się do szkoły na określonym poziomie nauczania i z dyrekcją placówki ustalić rozpoczęcia nauki indywidualnej na terenie ośrodka.

Ośrodek zapewnia czas i miejsce na naukę w tym na naukę własną.

Po stronie rodziców jest zaopatrzenie dziecka w przybory szkolne i kontaktowania się na bieżąco z nauczycielami.

Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Ozorkowie - 10 zasad domu
Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Ozorkowie

Działania

Możliwości jakie daje ośrodek poza profesjonalną pomocą terapeutyczną

 • sauna,
 • pracownia plastyczna,
 • siłownia
 • pokój do nauki,
 • teren rekreacyjny,
 • pokój gościnny dla Rodziców

Aktywności fizyczne

 • zajęcia na basenie,
 • zajęcia na sali gimnastycznej (sezonowo),
 • zajęcia piłkarskie (sezonowo),
 • joga,
 • regularne treningi biegowe,
 • terapia zajęciowa

Biegi przełajowe Wyjazdowe warsztaty terapeutyczne

możliwość startu w biegach przełajowych oraz obozy terapeutyczne (częściowo odpłatne). W zimie jest to obóz narciarski, a latem spływ kajakowy, obóz górski wędrowny.

Co o nas mówią, piszą...

Witek, właśnie obejrzałem od dechy do dechy. Zajebiście mi się podobały oba filmy! Zaraz dam do obejrzenia Gosi i Borysowi, jak tylko wrócą z biegu świątecznego, w którym Borys bierze udział. Ja się po prostu szczerze wzruszyłem. Zazdroszczę tego jak zwykle wspaniałego wydarzenia, jakim są wakacje z Wami w Ryżówce, atmosfera skupienia na pracy nad sobą i stoickiego samodoskonalenia poprzez przezwyciężanie trudności i konfrontację ze słabościami. Dla mnie to nauka Epikteta w czystej praktycznej formie. To się chłonie przez skórę uczestnicząc w tym wszystkim. Tworzycie coś wspaniałego!!!

Serdeczności i najlepsze życzenia dla wszystkich!!!

Maciek,

tata Borysa